Chào mừng bạn đã tham gia cùng diễn đàn Chuyển đổi số EVNNPC! Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số nhằm giúp lãnh đạo, CBCNV toàn EVNNPC trao đổi, chia sẽ về các kinh nghiệm chuyển đổi số tại các đơn vị. Bằng việc tạo tài khoản và khởi tạo thông tin hồ sơ của mình, các thành viên sẽ tạo cơ hội giao lưu của mình trên diễn đàn này.