Notifications
Clear all

NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC EVNNPC

 

tungbeols
(@tungbeols)
Active Member
Đã tham gia: 1 năm trước
Bài đăng: 5
Người bắt đầu chủ đề  

NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC EVNNPC


Admin đã thích
Trích dẫn
Admin
(@binhht-b10)
Thành viên Admin
Đã tham gia: 1 năm trước
Bài đăng: 6
 
Posted by: @tungbeols

NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC EVNNPC

Em cảm ơn anh Tùng nhé, Lạng Sơn đi đầu luôn tốt quá 😀


PCHP_TOANNN đã thích
Trả lờiTrích dẫn
tungbeols
(@tungbeols)
Active Member
Đã tham gia: 1 năm trước
Bài đăng: 5
Người bắt đầu chủ đề  

CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ


Trả lờiTrích dẫn
Admin
(@binhht-b10)
Thành viên Admin
Đã tham gia: 1 năm trước
Bài đăng: 6
 

Anh Tùng gửi thiếu file, em bổ sung nhé


Trả lờiTrích dẫn
tungbeols
(@tungbeols)
Active Member
Đã tham gia: 1 năm trước
Bài đăng: 5
Người bắt đầu chủ đề  

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ THEO THÁNG


Trả lờiTrích dẫn
tungbeols
(@tungbeols)
Active Member
Đã tham gia: 1 năm trước
Bài đăng: 5
Người bắt đầu chủ đề  

Test


Trả lờiTrích dẫn
Đăng lại: